Údržba zeleně

Údržba zeleně se v zásadě rozlišuje na tři druhy prací – sanaci neboli odstranění nevhodných dřevin, arboristickou údržbu – neboli zdravotní či bezpečnostní řez korun, ostatní práce jsou především vazby, ošetření, odstranění parazitů, odborná prohlídka.

 
Sanaci provádíme plošinou tam kde umožní přístup k sanované dřevině. V případě špatného přístupu lze nahradit horolezeckou technikou. Součástí prací je po dohodě i kompletní likvidace dřevní hmoty.
Zdravotní a bezpečnostní řez provádíme rovněž podle možností přistavení plošiny, samozřejmě se v případě zájmu ze strany klienta postaráme o likvidaci dřevní hmoty.
Ostatní práce nové vazby, revize vazeb, odstranění parazitů a celková prohlídka dřevin vč. případného vypracování zprávy jsou na domluvě s klientem.

Rizikové kácení vč. likvidace dřevěné hmoty

kácení stromů nebo sanace dřevin se uplatňuje v těchto případech:

  • Strom je přerostlý a vyskytuje se v zástavbě nebo v místě kde je riziko škod na majetku nebo zdraví.
  • Strom má poškozený kořenový systém nebo je předpoklad že je poškozen.
  • Strom je poškozen vichřicí nebo náledím tak že není možné zajistit zdravotním nebo bezpečnostním řezem jeho další perspektivní růst.
    Lze provádět z plošiny nebo horolezecky.

Zdravotní řezy vč. likvidace hmoty

provádí se tam kde je nutná redukce, která zajistí další perspektivní růst dřeviny. Lze provádět z plošiny nebo horolezecky.

Bezpečnostní ořezávání stromů

provádí se tam kde je nutná redukce koruny, která zabrání případným škodám na zdraví nebo majetku. Provádí se tam kde je ještě perspektiva dalšího růstu dřeviny. Na úpravy zeleně vy výškách můžete využít naši výškovou plošinu.

Arboristika

představuje péči o dřeviny rostoucí mimo les především v urbanizovaných oblastech (okrasné parky, aleje, remízky a další). Kompletní péči o dřeviny, zdravotní a bezpečnostní řez provádíme rovněž podle možností s využitím zvedací plošiny. V případě zájmu ze strany klienta je pro nás samozřejmostí, že se postaráme o likvidaci dřevní hmoty.

www.pronajem-plosiny-brno.cz
Provozovatelem stránek je FLEXISTAV s.r.o.
© 2021

Pronájem plošiny​

Vyplňte své údaje, ozveme se Vám co nejdříve.