Výškové práce

Výškové práce představují práci a pohyb pracovníků ve výškách, často tedy v nepřístupných podmínkách s nebezpečím pádu. Na všechny níže uvedené typy zařízení vlastníme oprávnění umožňující našim pracovníkům jejich manipulaci s nimi.
K realizaci využíváme:

 •  žebříky
  • v profi řadě ALVE Forte 3 x 12 příček (pracovní dosah 9m)
 • pomocné lešeňové konstrukce
  • systémové celokovové lešení SPRINT (1 000 m2)
  • hliníkové konstrukce BOSS na široké základně (výškový dosah 10 m).
 • vysokozdvižné plošiny RHUTMANN T 270
 • tam kde není jiná možnost, i horolezecké techniky

Prostřednictvím teleskopické vysokozdvižné plošiny umíme dosud hojně využívanou horolezeckou techniku nahradit plošinou RHUTMANN T 270. Toto plošina má dosah 27 m ve svislé rovině a 20 m v rovině vodorovné v závislosti na svislé výšce viz. Diagram rozsahu výškové plošiny.

Montáže a demontáže ve výškách

Všude tam, kde je montážní práce znemožněna nepřístupností:

 • s ohledem na dosah lešení
 • náročností příprav konstrukce,
 • případně tam kde by mohlo dojít na ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků

Můžete využít našich služeb i výškové plošiny. Pomocí výškové plošiny provádíme montáže či demontáže anténní techniky, různých držáků, stříšek, komponentů komínů, klempířských prvků či reklam.

Všechny práce provádí řemeslně zruční a zkušení pracovníci školení pro práce s vysokozdvižnou teleskopickou plošinou. K realizaci využíváme profesionální nářadí, převážně AKU bez nutnosti připojení k elektrické energii. Součástí nabídky je i odborné zapravení defektů po demontáži na fasádě nebo střešních a balkonových prvcích.

Rekonstrukce balkonů

specializujeme se na práce na vnějších fasádách bytových případně multifunkčních domů. Součástí dodávek na vnějším plášti bývá často rekonstrukce balkonových konstrukcí. 

 • sanace železobetonových částí s následnou povrchovou úpravou
 • úprava povrchu hydroizolace nášlapné části balkonové konstrukce včetně finální pochozí vrstvy
 • úpravy případně repas nebonově vyrobené zábradlové konstrukce vč. povrchové úpravy

 

Formu obsluhy konstrukce balkonu volíme podle náročnosti zásahu a předchozí dohody.

 

K sanaci železobetonové konstrukce používáme systémové výrobky stavební chemie od dodavatele f. MAPEI. Povrchová úprava sanované konstrukce ideálně šlechtěnou omítkou např. f. PROFI nanášený na armovaný podklad potažený lepící hmotou. Pro funkční úpravu je nutné vytvořit na hraně železobetonové desky okapový nos. Nášlapnou vrstvu je vhodné vyspádovat v ideálním sklonu 1,5% od pláště domu, na takto připravený podklad doporučujeme položit geotextilii jako separační vrstvu, a poté aplikovat PVC nebo TPO folii tepelně propojené vodotěsným spojem s okapními a stěnovými systémovými klempířskými výrobky.

Vzhledem k ploše balkonu nebývá nutné obvykle odvádět vodu žlabem, nicméně v případě potřeby lze prodloužit okapní profily spodních balkonů.
Detail u dveří vyžaduje individuální izolatérský přístup, jeho zvolení závisí na výšce pod prahem balkonových dveří. V případě zcela nevhodné výšky lze přistoupit i k výměně prvku – balkonových dveří.

Finální povrchová úprava opět závisí na individuálních požadavcích objednavatele. Lze položit dlažbu keramickou, betonovou nebo dřevěnou podlahu či podlahu z kompozitních materiálů. Tato podlaha se aplikuje na rošty nebo terče, terče mohou být plastové nebo gumové, případně nastavitelné. O způsobu pokládky rozhodnou opět výšky, které umožní konstrukce dveří, v případě nevhodné výšky lze zvolit tzv. pochozí folii.

Problematika zábradlí vychází z požadavků na komplexní dodávku ze strany objednatele. Staré zábradlí lze repasovat, případně vyrobit nové. Dodavatel by měl, pokud to podmínky umožní, konstrukci zábradlí kotvit do svislých ploch tak, aby nebyla ohrožena životnost izolace. Zábradlí výškově proti pochozí vrstvě musí odpovídat normám v závislosti na výšku konstrukce od paty domu. Výplně konstrukce vychází z individuálních požadavků objednatele – lze použít dřevo, kompozitní materiály, ocel nebo sklo. Povrchová úprava konstrukce může být aplikací nátěru, práškovou vypalovanou barvou nebo žárově zinkována.

Renovace dřevěného obložení

Na pláštích rodinných a bytových domů i novostaveb je stále hojně využíváno dřevěných prvků. Uplatňují se především jako výplně balkonů a opláštění říms. O dřevěné obložení je potřeba se starat, neboť je vystaveno povětrnostním podmínkám, slunečnímu svitu a dalším přírodním vlivům.

V případě balkonů se jedná obvykle o dřevěná prkna, jejich renovace bývá velmi často ekonomicky nezajímavá a provádí se jejich výměna za jiné prkna nebo prvky z kompozitních materiálů. Tam, kde jsou dřevěné prvky kryty před účinky slunečního záření nebo povětrnostních vlivů, bývají často v slušné kondici umožňující jejich renovaci. Takovýto přístup umožňují například vodorovné části podhledů říms. Prvky umístěné na svislé části říms ale často vykazují povrchové opotřebení a je nutné zvážit jejich výměnu.

Ve všech případech je nutné provést kontrolu a překotvení prvků ideálně vruty. Všechny plochy je nutné zbavit zbytků starých nátěrů pro zvýšení savosti, a poté ideálně opatřit dvěma až třemi nátěry tenkovrstvou lazurou na dřevo. Při aplikaci lazury na dřevěné obložení je nutné postupovat tak, aby nedošlo k potřísnění fasády nebo chodníku kolem domu. Dřevěná obložení říms jsou prakticky vždy nepřístupná, využití naší vysokozdvižné plošiny je pro tuto práci ideální.

Montáže a demontáže prvků

Potřebujete něco namontovat nebo demontovat? Pomůžeme Vám to vyřešit! Přidáme nebo odstraníme ochranné sítě, ozdoby i cokoli dalšího, co je ze země těžko dostupné. Naši pracovníci jsou oprávněni a proškoleni na práci ve výškách.

Speciální montážní práce

Naši technici jsou skvěle vybavení a zruční, dokážeme si poradit i se speciálními požadavky. Dejte nám vědět, jaké jsou Vaše potřeby a přání v oblasti speciální montážní práce a společně se domluvíme na případné spolupráci.

Montáže reklam

Potřebujete namontovat reklamu na stěně vysoké budovy, či na okně, nebo na sloupu?
Dostaneme se i na hůře přístupná místa. Neváhejte nás kontaktovat.

www.pronajem-plosiny-brno.cz
Provozovatelem stránek je FLEXISTAV s.r.o.
© 2021

Pronájem plošiny​

Vyplňte své údaje, ozveme se Vám co nejdříve.