Střechy

Pravidelnou údržbou střech a střešní krytiny lze předejít mnoha problémům a zabránit tak vzniku větších škod. Většina klientů si půjčuje naši plošinu pro její dosah a to jak ve svislé, tak vodorovné rovině. Před realizací vyhodnotíme podmínky ve kterých jsou dané úkony prováděny. Na níže uvedené práce lze využít i naše řemeslníky kteří v rámci naší společnosti tento typ prací celoročně realizují.

Nátěry, mytí střech

Údržba krytiny je nutná pro správnou funkci střechy a zvyšuje její životnost. Mechy, lišejníky, ptačí trus mohou způsobit zanášení drážek krytiny a klempířských prvků případně zvednutí jednotlivých tašek a při dlouhodobém působení mohou i poškozovat povrch střešní krytiny. V neposlední řadě také nepůsobí mechy a lišejníky napadená střecha esteticky. Pokud se problém nezačne řešit včas, může do domu začít i zatékat. Řešením je pravidelná údržba střechy.
Údržba střechy v sobě zahrnuje očištění střechy tlakovým čističem od mechu, lišejníku, trusu a dalších nečistot. Aby se zabránilo opětovnému znečištění střechy, vsakování vody a poškození střechy mrazem doporučujeme použít impregnaci, nátěr na Vaši střechu. Pro správnou funkci nátěru střechy, je nutné při nanášení respektovat pokyny výrobce nátěrových hmot, zároveň sledovat a dodržovat správné podmínky (teplota a vlhkost vzduchu, teplota podkladu a další). Pro mytí a nátěry střechy lze využít naši výškovou plošinu.

Opravy střech

V případě opravy ploché střechy z asfaltových krytin je neobtížnější lokalizovat místa průsaků vody. Voda může pronikat i malým otvorem a mokrá skvrna na stropě nemusí odpovídat místu průsaku ve střeše. Když se nalezne vadného místo, stačí lokální oprava. Danou plochu změříme, poté nařežeme asfaltové pásy a položíme je. Prostřednictvím propan-butanové bomby a hořákem nahříváme asfalt tak, aby se v horní vrstvě natavoval a ve spodní pěnil. Je důležité pracovat rychle, aby pásy neprohořely. V místě, kde jsou spoje, roztíráme špachtlí asfalt do ztracena.

Na opravu lze použít také tekutou lepenku (samostatně nebo i se skelnou tkaninou), aby se nemuseli lepit pásy asfaltové lepenky. Napřed se opraví poškozené místo a to tak, že se trhlina zaplní nátěrem, nahřeje se hořákem a rozetře se asfalt špachtlí. Dále se doporučuje při použití tekuté lepenky natřít celou plochu střechy.

V případě malé opravy je možné použít asfaltový tmel na bitumenové bázi. Tím se zalepí malé praskliny, vymažou se spoje a jeho použití je možné i na podlepení uvolněných asfaltových šindelů.

Jestliže je trhlin více, nebo vadné místo nenajdeme, opraví se střecha jako celek. Na celou plochu se přivaří jedna vrstva pásů, kdy roztavená spodní plocha utěsní všechny otvory. Na povrchu nesmí být žádná voda, ta by se nestačila odpařit a zanechala by boule, které by později praskly. K opravě střech lze použít naší výškovou plošinu pro dopravu materiálu a pracovníků.

Izolace střech

Izolace střechy sníží spotřebu energie a díky tomu ušetříte náklady. V případě plochých střech je izolace zatížena značným tlakem, jelikož sníh a led nesjíždí dolů, ale pouze odtéká voda. Existuje celá řada tepelně izolačních materiálů na ploché střechy. K nejčastěji používaným patří polystyreny, minerální vlny a speciální pěny (izolace stříkaná).
U šikmých střech je zatěžována z velké části střešní krytina a způsob izolace závisí především na konstrukci střešního krovu. Mezi nejběžnější způsoby patří zateplení mezi krokvemi, zateplení pod krokvemi a zateplení na krokvích. Také jsou různé druhy izolačních materiálů jak klasické (skelná nebo kamenná vata, polystyrén, pěnový polystyrén), tak ekologicky neutrální materiály. Pro izolaci střech lze využít naši výškovou plošinu.

 

Rekonstrukce střechy

U rekonstrukce střechy se nejprve vyhodnotí stav krytiny, klempířských prvků, doplňků na střeše. Z půdní části se vyhodnotí stav střešní konstrukce a podezdívek, případně štítů. Prvním krokem při rekonstrukci střechy je obvykle oprava zděných částí – požárních zídek a komínů. Demontáží krytiny a klempířských prvků a celkovým zabezpečením a zpřístupněním střechy práce zahajujeme. Časová a fyzická náročnost je do značné míry dána složitostí střešní konstrukce a také typem použité střešní krytiny. Pokud není v plánu výměna krovů a konstrukcí střechy zkontrolujeme latování. Případně bednění zvážíme případnou lokální výměnu. Důvodem může být hniloba, nebo viditelné zatékání do střechy. Latování případně bednění, které je v celkově špatném stavu, je potřeba kompletně sundat a zkontrolovat krovy. Velikost rekonstrukce se tak odvíjí od toho, zda se mění pouze krytina střechy, nebo prakticky celá nosná konstrukce střechy. Pro rekonstrukci střechy lze použít naši výškovou plošinu.

Čištění okapů

Okapy se doporučuje čistit minimálně dvakrát do roka a to před zimou a po zimně. Pokud se okapy ucpou listím, mechem a jinými nečistotami, může to vést k mnoha nepříjemnostem a zbytečným výdajům za opravy na domě. Okapy lze čistit také pomocí horolezecké techniky za pomoci žebříku. Čištění střech pomocí horolezecké techniky od nečistot, sněhu a ledu je riskatní práce. Pádu z žebříku lze předcházet například využitím naši výškové plošiny.

Renovace střech

Důvody k renovaci střechy mohou být různé – degradace krytiny, hloubková koroze klempířských prvků, degradace zděných částí střechy, zatékání. Renovace střechy začíná vyčištěním, odmaštěním a umytím střechy. Tato operace někdy postačí k dosažení výsledného efektu. Pokud je potřeba, dále následuje oprava a nátěr střechy. Renovovaná střecha vypadá po dokončení nově a prodlouží se její životnost, zároveň se tím zvýší i hodnota daného domu. Pro renovaci střechy lze použít výškovou plošinu.

Opravy komínů

Komíny jsou vystaveny náročným klimatickým podmínkám, hlavně především v jejich nadstřešní části. Před jejich rekonstrukcí je nutné zjistit jaké jsou plány ze střechou domu, případně mají-li komíny ve stávajícím provedení nějakou funkci. Je dobré po zjištění těchto skutečností zvážit jejich úplné odstranění. Zvenčí na ně působí klimatické vlivy (déšť, sníh, mráz, prudké sluneční záření, vítr) zároveň z vnitřní strany jsou rozrušovány působením spalin. To může vést k narušení nadstřešní části komína, degradaci jeho konstrukce. Korozi podléhá oplechování komína. Důsledkem toho dochází k zatékání srážek pod střešní konstrukci a do ní. Při opravě nadstřešní části komínu je nutné bedlivě dbát na kvalitu použitých materiálů a používat prověřené pracovní postupy, především se zaměřit na správně vytvarovanou hlavu tělesa s odvodem vody zpětnou drážkou. Způsob vyvložkování určí kominík který má daný objekt na starost. K opravě komínů můžete využít naši výškovou plošinu.

Pravidelná údržba střech předchází mnohem větším škodám, které mohou nastat. Také zhodnocují vzhled daného objektu a tím zvyšují jeho hodnotu. Pro veškeré úkony související s údržbou střech lez využít naši výškovou plošinu, případně i naše zkušené řemeslníky.

www.pronajem-plosiny-brno.cz
Provozovatelem stránek je FLEXISTAV s.r.o.
© 2021

Pronájem plošiny​

Vyplňte své údaje, ozveme se Vám co nejdříve.